• Herhangi Bir Yer

Misyonumuz Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Bingöl halkına güler yüzlü, kaliteli, adil ve çağdaş hizmetler sunarak,sağlıklı, yaşanabilir, tarihi dokusunun hissedildiği modern bir kent oluşturmak ve içinde yaşayan insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir.

VİZYONUMUZ

Bingöl halkının yaşam kalitesini yükselten, insan haklarına saygılı, idealist, şeffaf ve katılımcı bir yapılaşma içinde en iyi hizmeti veren ; sosyo- ekonomik ve kültürel kalkınmayı da sağlayarak, gelecek nesillere modern ve yaşanabilir bir kent oluşturmaktır.

İLKELERİMİZ

Bingöl Belediyesi yönetimi olarak temel ilkelerimiz ve değerlerimiz aşağıda sıralanmıştır. Her çalışan bu ilkelere bağlı olarak görevini ifa eder.

Hizmet sunumunda ve kaynakların kullanımında kamuoyuna karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Yönetimin karar ve eylemlerinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık,

Bireylerin hak ve özgürlüklerine saygılı,

Sosyal sorunların çözümüne katkı ve yardım sağlamayı amaçlayan sosyal belediyecilik,

İnsanlığın ortak paydası olan evrensel değerlere saygılı,

İl sakinlerinin ve belediye çalışanlarının yönetime katılmasını sağlayan katılımcılık,

İnsan kalitesini ve sistem kalitesi ekseninde vatandaş odaklı hizmet,

Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik,

Hizmetten yararlananlar karşısında tarafsızlık,

Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma,

Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon,

Toplumsal sorumluluk,

Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı,

Saydamlık,

Dürüstlük,

Özgüven

Sosyal hizmet

Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak

Çalışan memnuniyeti ve motivasyon

Değerlendirme Yaz

5 Ortalama oy
Your email address will not be published.

YENİŞEHİR MAHALLESİ KUTLUAY SOKAK DEMİRLER İŞ MERKEZİ NUMARA:4

Çalışma Saatleri

Kapalı Şuan
08:00am - 05:00pm
08:00am - 05:00pm
08:00am - 05:00pm
08:00am - 05:00pm
08:00am - 05:00pm
Kapalı
Kapalı
01/12/2023 19:10

Firmayla İletişime Geç